نام واحد : نوآوران پرشین الکترونیک

 • استان : تهران
 • شهر : رباط کریم
 • نشانی شرکت : ...
 • تلفن شرکت : *****889جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک پرند خیابان فرخنده خیابان ارغوان قطعات 51 و 50 و 49 سی
 • تلفن واحد : *******935جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : جعفر صالح
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی پرند

نام محصول : طراحی مونتاژ جعبه کامپیوترکیس

 • سریال مجوز : 1784671
 • شماره مجوز : 53475
 • تاریخ مجوز : 26/10/1388
 • کد محصول : 25201486
 • شرح محصول : بدنهقاب یاجعبه یاکیس کامپیوتر
 • ظرفیت : 95,200 عدد
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع لامپهای الکترونیکی تیوپ و والو وسایراجزاءالکترون(3210)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%