نام واحد : سازمان صنایع دفاع

 • استان : تهران
 • شهر : پاکدشت
 • نشانی شرکت : انتهای اتوبان...
 • تلفن شرکت : ****334جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : انتهای اتوبان شهیدبابائی کیلومتر35ج خاوران
 • تلفن واحد : ****334جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : فن بخاری

 • سریال مجوز : 1732764
 • شماره مجوز : 51210
 • تاریخ مجوز : 01/02/1381
 • کد محصول : 29191351
 • شرح محصول : فن های صنعتی
 • ظرفیت : 24,500 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع اکتروموتور-ژنراتوروترانسفورماتور(3110)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%