نام واحد : نیان الکترونیک

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : مشهد
 • نشانی شرکت : مشهدشهرک...
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : مشهدشهرک صنعتی طوس فاز دو قطعه 217
 • تلفن واحد : *********051جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمدعلی چمنیان
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی توس

نام محصول : انواع دستگاههای منابع تغذیه پاورسوپلای

 • سریال مجوز : 1911329
 • شماره مجوز : 14070
 • تاریخ مجوز : 26/04/1384
 • کد محصول : 32101310
 • شرح محصول : انواع دستگاههای منابع تغذیه پاورسوپلای
 • ظرفیت : 2,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع لامپهای الکترونیکی تیوپ و والو وسایراجزاءالکترون(3210)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%