نام واحد : آوان الکتریک

نام محصول : انواع محافظ یخچال وکولرگازی

 • سریال مجوز : 2005331
 • شماره مجوز : 11759
 • تاریخ مجوز : 08/08/1376
 • کد محصول : 32101330
 • شرح محصول : انواع وسایل کنترل ولتاژ
 • ظرفیت : 12,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع لامپهای الکترونیکی تیوپ و والو وسایراجزاءالکترون(3210)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%