نام واحد : جهان رانی جنوب

 • استان : خوزستان
 • شهر : شوشتر
 • نشانی شرکت : 0
 • تلفن شرکت : **332جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شوشتر- فرهنگ شهر بازارچه کارون لین 3
 • تلفن واحد : **312جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع وسایل کنترل ولتاژ

 • سریال مجوز : 2008689
 • شماره مجوز : 17300
 • تاریخ مجوز : 04/12/1381
 • کد محصول : 32101330
 • شرح محصول : انواع وسایل کنترل ولتاژ
 • ظرفیت : 5,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع لامپهای الکترونیکی تیوپ و والو وسایراجزاءالکترون(3210)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%