نام واحد : پیش سازان لوازم خانگی ایران

 • استان : زنجان
 • شهر : زنجان
 • نشانی شرکت : تهران کریمخان...
 • تلفن شرکت : ****883جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : زنجان- کیلومتر 20جاده تهران
 • تلفن واحد : *********024جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : دستگیر
 • تلفن مدیر : *********024جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع یخچال خانگی

 • سریال مجوز : 2103820
 • شماره مجوز : 18173
 • تاریخ مجوز : 18/01/1375
 • کد محصول : 29301110
 • شرح محصول : انواع یخچال خانگی
 • ظرفیت : 10,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت گیرنده های تلویزیون ورادیو-دستگاههای ضبط وپخش(3230)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%