نام واحد : زاهدی و حسینی

 • استان : زنجان
 • شهر : زنجان
 • نشانی شرکت : زنجان- خیابان...
 • تلفن شرکت : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی زنجان خیابان مرداد روبروی مخابرات
 • تلفن واحد : *********024جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حسن زاهدی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی زنجان یک

نام محصول : انواع بوبین

 • سریال مجوز : 2108728
 • شماره مجوز : 7420
 • تاریخ مجوز : 23/03/1385
 • کد محصول : 32101340
 • شرح محصول : انواع بوبین
 • ظرفیت : 1,500 عدد
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع لامپهای الکترونیکی تیوپ و والو وسایراجزاءالکترون(3210)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%