نام واحد : صنایع صفاالکترونیک

 • استان : فارس
 • شهر : شیراز
 • نشانی شرکت : بلوارمدرس...
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شیراز بلوار مدرس خ فرصت شیرازی خ شهید شهرکی پ 271
 • تلفن واحد : ****720جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علیرضا شامخی
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع الکترود های نوار مغز eeg

 • سریال مجوز : 2402805
 • شماره مجوز : 3084
 • تاریخ مجوز : 06/02/1385
 • کد محصول : 33111132
 • شرح محصول : اجزاء وقطعات دستگاههای ثبات پزشکی
 • ظرفیت : 200,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت گیرنده های تلویزیون ورادیو-دستگاههای ضبط وپخش(3230)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%