نام واحد : صنایع مخابراتی راه دورایران

 • استان : فارس
 • شهر : شیراز
 • نشانی شرکت : بلوارمدرس...
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بلوارمدرس خیابان شهیددوران کدپستی 111-71555
 • تلفن واحد : ****767جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : تجهیزات جانبی مخابراتیn*2

 • سریال مجوز : 2403429
 • شماره مجوز : 24664
 • تاریخ مجوز : 11/08/1384
 • کد محصول : 32201222
 • شرح محصول : تجهیزات جانبی مخابراتی
 • ظرفیت : 2,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت فرستنده های تلویزیونی ورادیوئی و دستگاههای ارتباط تلفنی(3220)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%