نام واحد : جمشیدبهرامی

 • استان : فارس
 • شهر : آباده
 • نشانی شرکت : تهران خیابان...
 • تلفن شرکت : *****880جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : آباده خ شهید عباسپور جنب بانک صاحب الزمان بهرامی ت
 • تلفن واحد : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : جمشیدبهرامی
 • تلفن مدیر : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : آنتن تلویزیون

 • سریال مجوز : 2404353
 • شماره مجوز : 18324
 • تاریخ مجوز : 02/12/1375
 • کد محصول : 32301340
 • شرح محصول : انواع انتن رادیووتلویزیون
 • ظرفیت : 27,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت گیرنده های تلویزیون ورادیو-دستگاههای ضبط وپخش(3230)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%