نام واحد : محمدجواد بهاردار و محمد رحیم بهاردار

نام محصول : آیفون تصویری

 • سریال مجوز : 2404431
 • شماره مجوز : 515
 • تاریخ مجوز : 19/01/1374
 • کد محصول : 32201381
 • شرح محصول : دستگاه ایفون ارتباط داخل یااینترکام
 • ظرفیت : 200 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت فرستنده های تلویزیونی ورادیوئی و دستگاههای ارتباط تلفنی(3220)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%