نام واحد : کاظم رضازاده و محمدجعفر عرفانی

 • استان : فارس
 • شهر : شیراز
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : بلوارامیرکبیرترمینال باربری کوچه 7 ت 50009 و 8235055
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : مرتضی اثنی عشری
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : سیستم صوتی بدون سیم

 • سریال مجوز : 2404563
 • شماره مجوز : 14260
 • تاریخ مجوز : 24/08/1379
 • کد محصول : 32301242
 • شرح محصول : امپلی فایر بدون سیم
 • ظرفیت : 200 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت گیرنده های تلویزیون ورادیو-دستگاههای ضبط وپخش(3230)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%