نام واحد : ابوالفتح خورشیدی

نام محصول : زنگ اخبار

 • سریال مجوز : 2406391
 • شماره مجوز : 1000
 • تاریخ مجوز : 04/02/1378
 • کد محصول : 31901511
 • شرح محصول : زنگ اخبار
 • ظرفیت : 1,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع لامپهای الکترونیکی تیوپ و والو وسایراجزاءالکترون(3210)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%