نام واحد : صنعت و تولید جمع ساز

 • استان : البرز
 • شهر : نظرآباد
 • نشانی شرکت : سهروردی شمالی...
 • تلفن شرکت : *****887جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : نظرآباد شهرک سپهر نظراباد 20 متری اول خ 30متری سمت چپ
 • تلفن واحد : **********026جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مصطفی هنری
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی غیردولتی سپهر نظر آباد

نام محصول : انواع چراغ خودرو

 • سریال مجوز : 1733099
 • شماره مجوز : 76107
 • تاریخ مجوز : 07/07/1389
 • کد محصول : 31901214
 • شرح محصول : چراغ خطر-ترمز-راهنما
 • ظرفیت : 7,080,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرتجهیزات الکتریکی طبقه بندی نشده درجای دیگر(3190)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%