نام واحد : مجتمع صنعتی شاهد مکمل بهره برداری4879مورخ21/4/73تعطیل

نام محصول : ویدئو دیسکی

 • سریال مجوز : 2407877
 • شماره مجوز : 3364
 • تاریخ مجوز : 02/03/1379
 • کد محصول : 32301114
 • شرح محصول : انواع ویدئو
 • ظرفیت : 15,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت گیرنده های تلویزیون ورادیو-دستگاههای ضبط وپخش(3230)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%