نام واحد : شاذ الکترونیک

 • استان : فارس
 • شهر : شیراز
 • نشانی شرکت : فلکه گاز...
 • تلفن شرکت : ****229جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کیلومتر 5 جاده پل فسا منطقه ویژه اقتصادی
 • تلفن واحد : ******774جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : بلقیس شریف نژاد
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : ویدئو سی دی وی سی دی

 • سریال مجوز : 2409225
 • شماره مجوز : 11157
 • تاریخ مجوز : 15/04/1384
 • کد محصول : 32301114
 • شرح محصول : انواع ویدئو
 • ظرفیت : 150,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت گیرنده های تلویزیون ورادیو-دستگاههای ضبط وپخش(3230)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%