نام واحد : بهساز رسا ارتباط

 • استان : فارس
 • شهر : شیراز
 • نشانی شرکت : بلوار مدرس خ...
 • تلفن شرکت : ****720جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بلوار مدرس خ شهید دوران میدان پیام
 • تلفن واحد : ****720جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مجید سپهری
 • تلفن مدیر : ****721جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : سیستم های انتقال نوری

 • سریال مجوز : 2412914
 • شماره مجوز : 38460
 • تاریخ مجوز : 10/09/1387
 • کد محصول : 32201222
 • شرح محصول : تجهیزات جانبی مخابراتی
 • ظرفیت : 2,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت گیرنده های تلویزیون ورادیو-دستگاههای ضبط وپخش(3230)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%