نام واحد : سامع

نام محصول : صفحه تقسیم باسنت

 • سریال مجوز : 1733981
 • شماره مجوز : 777
 • تاریخ مجوز : 20/03/1371
 • کد محصول : 31201515
 • شرح محصول : جعبه تقسیم برق
 • ظرفیت : 125 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%