نام واحد : محمد نورانی دوست و کامبیز موثقی و محمد فتاحی

نام محصول : دستگاه برق اضطراری جهت کا

 • سریال مجوز : 2804224
 • شماره مجوز : 10507
 • تاریخ مجوز : 18/10/1375
 • کد محصول : 32101313
 • شرح محصول : دستگاه منبع تغذیه بدون وقفه یوپی اس
 • ظرفیت : 20,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع لامپهای الکترونیکی تیوپ و والو وسایراجزاءالکترون(3210)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%