نام واحد : ناب خزر الکترونیک - مکمل

نام محصول : مونتاژ پخش اتومبیل

 • سریال مجوز : 2806901
 • شماره مجوز : 6864
 • تاریخ مجوز : 11/07/1380
 • کد محصول : 32301233
 • شرح محصول : انواع رادیو پخش خودرو
 • ظرفیت : 4,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت گیرنده های تلویزیون ورادیو-دستگاههای ضبط وپخش(3230)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%