نام واحد : تعاونی نور میلاد

نام محصول : تولید قطعات الکترونیکی اتص

 • سریال مجوز : 2806911
 • شماره مجوز : 6357
 • تاریخ مجوز : 23/05/1381
 • کد محصول : 32101210
 • شرح محصول : انواع قطعات واجزاءالکترونیکی
 • ظرفیت : 400,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع لامپهای الکترونیکی تیوپ و والو وسایراجزاءالکترون(3210)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%