نام واحد : کیمیا گران پسته

 • استان : کرمان
 • شهر : کرمان
 • نشانی شرکت : کرمان خ شهید...
 • تلفن شرکت : ****342جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کرمان شهرک صنعتی 2
 • تلفن واحد : ****342جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : معین
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی کرمان2

نام محصول : خلال پسته

 • سریال مجوز : 2608483
 • شماره مجوز : 5/169654
 • تاریخ مجوز : 21/12/1385
 • کد محصول : 15492168
 • شرح محصول : خلال پسته
 • ظرفیت : 20 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 95%
  95%