نام واحد : نوده الکترو نیک شمال

 • استان : گیلان
 • شهر : لنگرود
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : ******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : لنگرود شهرک صنعتی نالکیاشهر
 • تلفن واحد : ************014جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : میرعباس موسوی
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی لنگرود (نالکیاشر)

نام محصول : ترانس برای منابع تغذیه محافظ انواع وسایل برقی

 • سریال مجوز : 2812030
 • شماره مجوز : 3165
 • تاریخ مجوز : 29/10/1389
 • کد محصول : 31101518
 • شرح محصول : ترانس برای منابع تغذیه
 • ظرفیت : 37,500 عدد
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت فرستنده های تلویزیونی ورادیوئی و دستگاههای ارتباط تلفنی(3220)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%