نام واحد : شرکت مهندسی برق کنترل و ابزار دقیق ایده

 • استان : تهران
 • شهر : رباط کریم
 • نشانی شرکت : شهرک پرند خ...
 • تلفن شرکت : *****662جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک پرند خ گل آذین قطعه 86 دی
 • تلفن واحد : *****662جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : بیژن گلشن
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی پرند

نام محصول : طراحی مونتاژ تابلوهای فشار متوسط

 • سریال مجوز : 1734026
 • شماره مجوز : 51594
 • تاریخ مجوز : 07/10/1388
 • کد محصول : 31201612
 • شرح محصول : تابلوی برق فشارمتوسط تا33کیلوولت
 • ظرفیت : 96 سلول
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%