نام واحد : بلور البرز

نام محصول : انواع سس

 • سریال مجوز : 3701789
 • شماره مجوز : 8758
 • تاریخ مجوز : 08/09/1371
 • کد محصول : 15492430
 • شرح محصول : انواع سس های غذایی
 • ظرفیت : 700 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 48%
  48%