نام واحد : ارتباط گویا الکترونیک

 • استان : مازندران
 • شهر : آمل
 • نشانی شرکت : آمل ک
 • تلفن شرکت : ***********012جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : آمل دابودشت روبروی پمپ بنزین مهدویان انتهای کوچه
 • تلفن واحد : ********1.2جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : پرویز قلی زاده
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : دستگاه تلفن رئیس ومنشی

 • سریال مجوز : 3023932
 • شماره مجوز : 701/17413
 • تاریخ مجوز : 26/05/1391
 • کد محصول : 32201314
 • شرح محصول : دستگاه تلفن رئیس ومنشی
 • ظرفیت : 4,670 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت فرستنده های تلویزیونی ورادیوئی و دستگاههای ارتباط تلفنی(3220)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%