نام واحد : صنایع غذایی و بسته بندی مسکوت گلستان

 • استان : گلستان
 • شهر : کلاله
 • نشانی شرکت : گنبد-خ شریعتی...
 • تلفن شرکت : *******172جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کلاله -ناحیه صنعتی دهنه
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : عبدالصمد حاجی مرادخانی
 • تلفن مدیر : *******936جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : ناحیه صنعتی دهنه

نام محصول : کنسروزیتون

 • سریال مجوز : 3810633
 • شماره مجوز : 6960
 • تاریخ مجوز : 18/05/1385
 • کد محصول : 15131634
 • شرح محصول : کنسروزیتون
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 11%
  11%