نام واحد : سیدمحمد بخشایش

 • استان : یزد
 • شهر : یزد
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : یزد خ سلمان جنوبی ک لاله پارس سلفون
 • تلفن واحد : ******628جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سید محمد بخشایش
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : صفربند تلفن مونتاژ

 • سریال مجوز : 3418136
 • شماره مجوز : 86/351
 • تاریخ مجوز : 05/12/1386
 • کد محصول : 32201361
 • شرح محصول : صفر بند تلفن
 • ظرفیت : 5,500 عدد
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت فرستنده های تلویزیونی ورادیوئی و دستگاههای ارتباط تلفنی(3220)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%