نام واحد : نیکوالکترونیک پیشرو

 • استان : یزد
 • شهر : یزد
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : یزدشهرک صنعتی خضرآبادبلواراقاقیاجنب شرکت جهان الکترونیک
 • تلفن واحد : ****727جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد میثاق یزدی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی یزد

نام محصول : برد الکترونیکی SMD

 • سریال مجوز : 3419838
 • شماره مجوز : 87/38
 • تاریخ مجوز : 15/02/1387
 • کد محصول : 32101266
 • شرح محصول : بردالکترونیکی SMD
 • ظرفیت : 25,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع لامپهای الکترونیکی تیوپ و والو وسایراجزاءالکترون(3210)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%