نام واحد : صنایع الکترونیک و مدار چاپی پارس قم - شرکت

 • استان : قم
 • شهر : قم
 • نشانی شرکت : قم -شهرک...
 • تلفن شرکت : ****334جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : قم-شهرک صنعتی شکوهیه- بلوارامام خمینی-خ سنبل-خ اقاقیا-P188
 • تلفن واحد : ****334جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حمید زمانی قاسم زاده
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : بردمدارات چاپی

 • سریال مجوز : 3600804
 • شماره مجوز : 189576
 • تاریخ مجوز : 11/08/1387
 • کد محصول : 32101251
 • شرح محصول : بردمدارات چاپی
 • ظرفیت : 2,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع لامپهای الکترونیکی تیوپ و والو وسایراجزاءالکترون(3210)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%