نام واحد : رانا الکترونیک - شرکت

 • استان : قم
 • شهر : قم
 • نشانی شرکت : قم- میدان...
 • تلفن شرکت : ****882جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : قم- شهرک صنعتی شکوهیه- فاز2- مجتمع کارگاهی-پلاک 28- قطعه A2-5
 • تلفن واحد : *******************091جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حسن بهرامی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی شکوهیه

نام محصول : ترانسهای کوچک مخصوص ابزار برقی

 • سریال مجوز : 3662164
 • شماره مجوز : 5435
 • تاریخ مجوز : 25/05/1389
 • کد محصول : 31101519
 • شرح محصول : ترانسهای کوچک مخصوص ابزار برقی
 • ظرفیت : 30,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت گیرنده های تلویزیون ورادیو-دستگاههای ضبط وپخش(3230)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%