نام واحد : امید حسین پور

نام محصول : انواع انتن تلویزیون

 • سریال مجوز : 3703089
 • شماره مجوز : 2575
 • تاریخ مجوز : 26/05/1377
 • کد محصول : 32301343
 • شرح محصول : انواع انتن تلویزیون
 • ظرفیت : 11,700 عدد
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت گیرنده های تلویزیون ورادیو-دستگاههای ضبط وپخش(3230)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%