نام واحد : ساخت صنعت گلستان

 • استان : گلستان
 • شهر : آق قلا
 • نشانی شرکت : گرگان خ 5آذر...
 • تلفن شرکت : *********017جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی آق قلا-خ کارگر شمالیپ107
 • تلفن واحد : ***********************************017جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : داود حسینی
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی آق قلا

نام محصول : ایفون تمام دیجیتالی

 • سریال مجوز : 3809604
 • شماره مجوز : 1614
 • تاریخ مجوز : 19/02/1386
 • کد محصول : 32201385
 • شرح محصول : ایفون تمام دیجیتالی
 • ظرفیت : 7,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت فرستنده های تلویزیونی ورادیوئی و دستگاههای ارتباط تلفنی(3220)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%