نام واحد : شرکت بافر تک

 • استان : تهران
 • شهر : رباط کریم
 • نشانی شرکت : خیابان کارگر...
 • تلفن شرکت : **************880جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک پرند میدان فن آوری بلوار فن آوری جنوبی خیابان بلوط قطعه 103 سی
 • تلفن واحد : *******262جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : وحید فرهودی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی پرند

نام محصول : تابلو کنترل و فرمان دیجیتال

 • سریال مجوز : 1788702
 • شماره مجوز : 32006
 • تاریخ مجوز : 20/06/1390
 • کد محصول : 31201616
 • شرح محصول : تابلوی کنترل صنعتی
 • ظرفیت : 110 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع لامپهای الکترونیکی تیوپ و والو وسایراجزاءالکترون(3210)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%