نام واحد : مدیا دیجیتال کیش

 • استان : چهارمحال و بختیاری
 • شهر : شهرکرد
 • نشانی شرکت : تهران - خ...
 • تلفن شرکت : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی شهرکرد
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : وحید احمدی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی شهرکرد

نام محصول : مونتاژانواع گیرنده های تلویزیونی

 • سریال مجوز : 1806435
 • شماره مجوز : 7170
 • تاریخ مجوز : 24/04/1389
 • کد محصول : 32301110
 • شرح محصول : انواع گیرنده های تلویزیونی وسیستم های تلویزیونی
 • ظرفیت : 30,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت گیرنده های تلویزیون ورادیو-دستگاههای ضبط وپخش(3230)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%