نام واحد : شرکت فناوری موج خاور

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : خیابان کارگر...
 • تلفن شرکت : *****883جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خیابان کارگر شمالی نبش کوچه پانزدهم پلاک 90
 • تلفن واحد : *****883جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علیرضا مفضلی فرد
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : لینک فرستنده پرتابل مایکروویو

 • سریال مجوز : 1789284
 • شماره مجوز : 76130
 • تاریخ مجوز : 07/07/1389
 • کد محصول : 32201140
 • شرح محصول : سایر دستگاههای فرستنده
 • ظرفیت : 200 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت فرستنده های تلویزیونی ورادیوئی و دستگاههای ارتباط تلفنی(3220)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%