نام واحد : صنایع غذایی گلفام طلایی البرز

  • استان : قزوین
  • شهر : البرز
  • نشانی شرکت : -
  • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • نشانی واحد : شهرک صنعتی لیاجدید- برج اندیشه نو
  • تلفن واحد : ***********028جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • مدیر : مجید حسینی
  • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی لیا

نام محصول : انواع کنسانتره میوهبجزکنسانتره مرکبات

  • سریال مجوز : 3712633
  • شماره مجوز : 26267
  • تاریخ مجوز : 02/11/1385
  • کد محصول : 15491510
  • شرح محصول : انواع کنسانتره میوه بجزکنسانتره مرکبات
  • ظرفیت : 4,500 تن
  • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
  • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
  • نوع مجوز : طرح توسعه
  • وضعیت : طرح در دست اجرا
  • پیشرفت : 55%
    55%