نام واحد : شرکت مهندسی رستافن ارتباط

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : خ شریعتی...
 • تلفن شرکت : *****226جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خ شریعتی انتهای کوچه شهید سمیاری پلاک 1
 • تلفن واحد : *****226جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حبیب ا... دزفولی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : جستجوگر رادیویی

 • سریال مجوز : 1789987
 • شماره مجوز : 31492
 • تاریخ مجوز : 13/06/1390
 • کد محصول : 100000475
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 300 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت فرستنده های تلویزیونی ورادیوئی و دستگاههای ارتباط تلفنی(3220)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%