نام واحد : پویندگان صنایع حفاظتی

 • استان : قزوین
 • شهر : آبیک
 • نشانی شرکت : چهراراه عدل...
 • تلفن شرکت : *******281جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : قزوین - شهر صنعتی کاسپین - بلوار عارف قزوینی - بلوار نظامی - جنب نوآوران برق آریا
 • تلفن واحد : ****************091جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : فرید کریمیان
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : گیرنده های دیجیتال زمینی DVB-T

 • سریال مجوز : 3717645
 • شماره مجوز : 1232
 • تاریخ مجوز : 22/01/1391
 • کد محصول : 100000106
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 180,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت گیرنده های تلویزیون ورادیو-دستگاههای ضبط وپخش(3230)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%