نام واحد : شرکت مهندسی و تولیدی ارتباط فرایاب

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : تهران خیابان...
 • تلفن شرکت : ********883جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خ انقلاب بین فرصت و رامسر کوچه آذر نوش شماره 11 قدیم و (2 جدید) طبقه سوم
 • تلفن واحد : ********883جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علی گازوری
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : تقسیم کننده

 • سریال مجوز : 1790330
 • شماره مجوز : 38321
 • تاریخ مجوز : 05/11/1378
 • کد محصول : 33122033
 • شرح محصول : گیره تقسیم دیجیتال
 • ظرفیت : 9,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت گیرنده های تلویزیون ورادیو-دستگاههای ضبط وپخش(3230)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%