نام واحد : موج نیرو

 • استان : تهران
 • شهر : رباط کریم
 • نشانی شرکت : میدان ونک خ...
 • تلفن شرکت : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بلوار صنعتگران - خیابان راش - قطعه C59 - شرکت موج نیرو
 • تلفن واحد : *******215جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : قاسم کرمی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی پرند

نام محصول : ترانسدیوسر پارامترهای الکتریکی (ولتاژ، جریان و مقاومت الکتریکی)

 • سریال مجوز : 350002000000
 • شماره مجوز : 36400
 • تاریخ مجوز : 04/05/1394
 • کد محصول : 3313412375
 • شرح محصول : ترانسدیوسر پارامترهای الکتریکی (ولتاژ، جریان و مقاومت الکتریکی)
 • ظرفیت : 1,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت فرستنده های تلویزیونی ورادیوئی و دستگاههای ارتباط تلفنی(3220)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%