نام واحد : صنایع الکترونیک ثامن

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : مشهد
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتس...
 • تلفن شرکت : ******511جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی طوس فاز2 دانش12 قطعه826
 • تلفن واحد : ********511جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مهدی جانی درمیان
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : سیم رابط برق

 • سریال مجوز : 350036000000
 • شماره مجوز : 120/1292743
 • تاریخ مجوز : 30/02/1392
 • کد محصول : 3120512331
 • شرح محصول : سیم رابط برق
 • ظرفیت : 50,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت گیرنده های تلویزیون ورادیو-دستگاههای ضبط وپخش(3230)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%