نام واحد : رهپویان اندیشه دنا

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : تهرانپارس-...
 • تلفن شرکت : *******217جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : تهرانپارس-حکیمیه-خیابان سازمان آب-خیابان نیلی-پلاک 15
 • تلفن واحد : ****217جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمدرضا نادری
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : تکرار کننده های انتقال مخابراتی

 • سریال مجوز : 350048000000
 • شماره مجوز : 77532
 • تاریخ مجوز : 08/12/1391
 • کد محصول : 3220412308
 • شرح محصول : تکرار کننده های انتقال مخابراتی
 • ظرفیت : 5,370 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت فرستنده های تلویزیونی ورادیوئی و دستگاههای ارتباط تلفنی(3220)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%