نام واحد : فرآورده های نشاسته نارین پرشیا

 • استان : قزوین
 • شهر : تاکستان
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : قزوین خ فلسطین شرقی جنب بانک مهرمحل استقرار: شهرک صنعتی خرم
 • تلفن واحد : ********9.1جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : گلوتن گندم

 • سریال مجوز : 3714234
 • شماره مجوز : 28128
 • تاریخ مجوز : 06/10/1386
 • کد محصول : 15321330
 • شرح محصول : گلوتن گندم
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید نشاسته ومحصولات نشاسته ای(1532)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 37%
  37%