نام واحد : سوریا سامان هور

 • استان : کرمان
 • شهر : کرمان
 • نشانی شرکت : خ...
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی شماره 2 - بلوار پامچال-انتهای خیابان پانزدهم
 • تلفن واحد : *******341جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محسن نجیب زاده وامق آبادی
 • تلفن مدیر : *******919جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی کرمان2

نام محصول : پنل خورشیدی چند کریستالی

 • سریال مجوز : 350145000000
 • شماره مجوز : 80158
 • تاریخ مجوز : 25/11/1391
 • کد محصول : 3210412360
 • شرح محصول : پنل خورشیدی چند کریستالی
 • ظرفیت : 60,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع لامپهای الکترونیکی تیوپ و والو وسایراجزاءالکترون(3210)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%