نام واحد : پارس مدار لیان

 • استان : بوشهر
 • شهر : بوشهر
 • نشانی شرکت : بهمنی-...
 • تلفن شرکت : *******771جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : تنگک 2-خیابان فنی و حرفه ای-شرکت پارس مدار لیان
 • تلفن واحد : *******216جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : ایمان پورجماد
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : تبلت

 • سریال مجوز : 350195000000
 • شماره مجوز : 119130907
 • تاریخ مجوز : 14/12/1395
 • کد محصول : 3000512356
 • شرح محصول : تبلت
 • ظرفیت : 15,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت فرستنده های تلویزیونی ورادیوئی و دستگاههای ارتباط تلفنی(3220)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%