نام واحد : پژوهش و توسعه ناجی

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : بلوار...
 • تلفن شرکت : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خ مطهری، خ میرعماد، کوچه جنتی، پلاک 48
 • تلفن واحد : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علی یزدانی کاشانی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : تجهیزات رادیو ترانک

 • سریال مجوز : 350214000000
 • شماره مجوز : 57966
 • تاریخ مجوز : 14/09/1394
 • کد محصول : 3220512411
 • شرح محصول : تجهیزات رادیو ترانک
 • ظرفیت : 50 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت فرستنده های تلویزیونی ورادیوئی و دستگاههای ارتباط تلفنی(3220)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%