نام واحد : پژواک همراهان البرز

 • استان : قزوین
 • شهر : آبیک
 • نشانی شرکت : خ نوروزیان...
 • تلفن شرکت : *******281جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خیابان تکنولوژی پویش 2
 • تلفن واحد : *******283جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : غلامرضا شاهعلی نیا
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی آبیک

نام محصول : اسپلیتر فیلتر ADSL

 • سریال مجوز : 350239000000
 • شماره مجوز : 127/51558
 • تاریخ مجوز : 17/01/1396
 • کد محصول : 3220512416
 • شرح محصول : اسپلیتر فیلتر ADSL
 • ظرفیت : 6,000,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت فرستنده های تلویزیونی ورادیوئی و دستگاههای ارتباط تلفنی(3220)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%