نام واحد : رسام نگار جاوید

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : بلوار آفریقا،...
 • تلفن شرکت : *******219جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کیلومتر 11 جاده مخصوص کرج - خیابان سی ام - نبش گلناز - پلاک 1
 • تلفن واحد : *******214جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : رضا حیدری
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کارت هوشمند تراشه ای بدون تماس

 • سریال مجوز : 350255000000
 • شماره مجوز : 86383
 • تاریخ مجوز : 06/09/1395
 • کد محصول : 3210512357
 • شرح محصول : کارت هوشمند تراشه ای بدون تماس
 • ظرفیت : 34,200,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع لامپهای الکترونیکی تیوپ و والو وسایراجزاءالکترون(3210)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%