نام واحد : راه ابریشم

 • استان : منطقه آزاد قشم
 • شهر : قشم
 • نشانی شرکت : خیابان شهید...
 • تلفن شرکت : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : قشم شهرک صنعتی طولا خیابان باباطاهر نبش کوچه پنجم
 • تلفن واحد : *******763جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : منیرسادات مرعشی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی تولا

نام محصول : رادیوهای خودرو

 • سریال مجوز : 350257000000
 • شماره مجوز : 92/924
 • تاریخ مجوز : 13/11/1392
 • کد محصول : 3230512315
 • شرح محصول : رادیوهای خودرو
 • ظرفیت : 260,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت گیرنده های تلویزیون ورادیو-دستگاههای ضبط وپخش(3230)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%